יולי 4, 2017

בדיקה

ByPal he index - copy

שיתוף מוצרים ושירותים דרך
קבוצות חברים וקהילות

גלו מה חברים יכולים להשאיל, למסור, לשכיר, למכור או להמליץ לכם בהצעות פרטיות ואישיות

שיתוף מוצרים ושירותים דרך
קבוצות חברים וקהילות

גלו מה חברים יכולים להשאיל, למסור, לשכיר, למכור או להמליץ לכם בהצעות פרטיות ואישיות

Image is not available
Image is not available
PlayPlay
ByPal groups he

חברים עוזרים לחברים

צרו או הצטרפו לקבוצות חברים וגלו בקלות מוצרים ושירותים שחברי הקהילה מוסרים, מוכרים ממליצים או מחפשים. קבוצות החברים יכולות להיות אישיות, פרטיות או ציבוריות.

חברים עוזרים לחברים

צרו או הצטרפו לקבוצות חברים וגלו בקלות מוצרים ושירותים שחברי הקהילה מוסרים, מוכרים ממליצים או מחפשים.
קבוצות החברים יכולות להיות אישיות, פרטיות או ציבוריות.

Image is not available
Image is not available
ByPal groups he - copy

חברים עוזרים לחברים

צרו או הצטרפו לקבוצות חברים וגלו בקלות מוצרים ושירותים שחברי הקהילה מוסרים, מוכרים ממליצים או מחפשים. קבוצות החברים יכולות להיות אישיות, פרטיות או ציבוריות.

Image is not available

חברים עוזרים לחברים

צרו או הצטרפו לקבוצות חברים וגלו בקלות מוצרים ושירותים שחברי הקהילה מוסרים, מוכרים ממליצים או מחפשים.
קבוצות החברים יכולות להיות אישיות, פרטיות או ציבוריות.

edit offer privacy he

בחרו מי יראה את ההצעה שלכם

אתם מחליטים מי יראה איזור הצעה. תוכלו להציעה בחינם למשפחה ,להשאלה לחברים ולמכירה בקהילה. כל אחד יראה רק את ההצעות שלו

Image is not available

בחרו מי יראה את ההצעה שלכם

אתם מחליטים מי יראה איזו הצעה. תוכלו להציעה בחינם למשפחה ,להשאלה לקבוצת חברים ולמכירה בקהילה. כל אחד יראה רק את ההצעות שלו

Image is not available
previous arrow
next arrow

 


ByPal index - copy

Discover friends' offers

Save money with private offers from your friends and communities

Image is not available
Image is not available
Image is not available
PlayPlay
ByPal groups page

Share with your trusted friends and communities

Lend, give, sell, rent, review or seek items and services in your trusted groups

Image is not available
Image is not available
ByPal offer page

Choose how will see your offers

Choose to share as a gift with family, lend to friends, sell to your community, review to all...

Image is not available
Image is not available
Image is not available
previous arrow
next arrow